5 điều cần luôn nhớ trong cuộc sống

5 điều cần luôn nhớ trong cuộc sống

haynho

1. Đừng hứa khi đang vui
2. Đừng trả lời khi đang buồn
3. Đừng quyết định khi đang giận
4.Đừng vì quá cô đơn mà cầm nhầm bàn tay khác
5.Đừng vì quá nhớ mà tựa nhầm bờ vai khác

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate