BẠN SINH RA ĐỂ SỐNG! <3

Bạn sinh ra để sống ! 
ban-sinh-ra-de-song
Nếu bạn mong muốn điều bạn không bao giờ có,
Hãy làm điều bạn chưa từng làm…
Đừng để cuộc đời dẫn dắt bạn,
Hãy dẫn dắt cuộc đời theo cách bạn muốn…
Nhớ rằng, Bạn không phải đang sống vì bạn được sinh ra!
Mà bạn được sinh ra để sống…

If you want something you never had,
Do something you have never done…
Don’t go the way life takes you,
Take life the way you go…
Remember,
You are not living because you are born!
You are born to live..

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate