GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN…

gia-tri-cua-thoi-gian

Để nhận ra giá trị của một năm: Hãy hỏi một sinh viên thi rớt kỳ thi tốt nghiệp.

Để nhận ra giá trị của một tháng: Hãy hỏi một người mẹ mới sinh con chưa đủ tháng.

Để nhận ra giá trị của một tuần: Hãy hỏi biên tập viên của một tờ tuần báo.

Để nhận ra giá trị của một giờ: Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ được gặp nhau.

Để nhận ra giá trị của một phút: Hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu, xe buýt hoặc máy bay.

Để nhận ra giá trị của một giây: Hãy hỏi người vừa thoát khỏi một tai nạn.

Để nhận ra giá trị của một phần nghìn giây: Hãy hỏi người nhận được huy chương bạc tại Thế vận hội.

Thời gian không chờ đợi ai.

Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có. Bạn sẽ trân trọng nó nhiều hơn khi bạn chia sẽ nó với một ai đó đặc biệt.

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate