Lời chúc ngày 20 tháng 10 song ngữ Anh – Việt hay nhất (p1)

Lời chúc ngày 20 tháng 10 song ngữ Anh – Việt hay nhất (p1)

Every Home,Every Heart, Every Feeling,Every Moment Of happiness is incomplete without you, Only you can complete this world Happy Women’s Day
(Mọi gia đình, mọi trái tim, mọi cảm giác, mọi thời khắc hạnh phúc sẽ không hoàn thiên nếu thiếu e,, chỉ có em mới hoàn thiện thế giới. Chúc mừng ngày phụ nữ)

loi-chuc-ngay-20-thang-10-tin-nhan-hay-nhat-4Sending you wishes to say you blossom up the world around me! Happy Women’s Day!
(Gửi em những lời chúc để nói rằng em đã làm rực rỡ thế giới xung quanh anh. Chúc mừng ngày phụ nữ)

If you could see it from my eyes you would know you are one gem of a Woman!
(Nếu em có thể nhìn ra điều đó trong đôi mắt anh, em sẽ biết rằng em là một viên đá quý)

This is just my way of saying that you are a very special Woman in my life! Thanks!
(Đây chỉ là cách để nói rằng em là người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời anh. Cảm ơn)

Just wanted to thank you from bottom of my heart for all things you do! Happy Womens Day!
(Chỉ muốn nói cám ơn em từ tậm đáy trái tim cho mọi điều em làm.Chúc mừng ngày phụ nữ)

Feel special, unique, on top of the world..its your day!! Happy Womens Day my girl
(Cảm giác đặc biệt, độc nhất, vô cùng hạnh phúc… đó là ngày của em. Chúc mừng ngày phụ nữ)

On women’s day what can I wish for, but the very best for you! Happy Women’s Day!
(vào ngày phụ nữ điều anh có thể chúc là mọi điều tốt đẹp nhất cho em. Chúc mừng ngày phụ nữ)

Often we leave our appreciation unspoken! Today we all say Happy Women’s Day!!
(Thông thường chúng ta không nói ra sự biết ơn. Hôm nay chúng ta đều nói rằng Chúc mừng ngày phụ nữ)

You can do almost anything your mind to… You can swim the deepest ocean and climb the highest peak… Be a doctor or fly a plane… You can face adversity and still walk tall. You are strong, beautiful, compassionate and much more than words could ever say! Today is yours and so is every other day… Happy Women’s Day
(Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn nghĩ … Bạn có thể bơi ở đại dương sâu nhất và leo những đỉnh núi cao nhất … Là bác sĩ hay lái máy bay … Bnaj có thể đối diện với những khó khăn và bước thẳng. Bạn mạnh mẽ, sinh đẹp, đầy tình thương và nhiều hơn từ ngữ có thể diễn tả. Ngày hôm nay là của bạn và mọi ngày khác nữa… Chúc mừng ngày phụ nữ)

Wishing you a day that’s just like you… really special!
(Chúc bạn một ngày giống như ban… thực sự đặc biệt)

Wishing a very Happy Women’s Day to the most amazing women I know
(Chúc Một ngày phụ nữ đặc biệt cho người phụ nữ tuyệt với nhất tôi biết)

Across the miles… comes this wish from me to say… You are special!
(Vượt qua mọi quãng đường … lời chúc từ tôi … Bạn là người đặc biệt)

No matter from which angle. I look at you . You appear to be an angle and Women’s Day is the perfect to say: I am so lucky to have you in my life.
(Ở bất kì khía cạnh nào. Anh nhìn em. Em đều hiện lên là một thiên thần và ngày phụ nữ thật hoàn hảo để nói: anh thật may mắn khi có em trong cuộc đời)

A beautiful women, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and pround to have a mom like you.
(Một người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tốt và một người mẹ tuyệt vời. Mẹ là tất cả đối với con và còn nhiều hơn thế… Con cảm thấy thật may mắn và tự hào kho mẹ là mẹ con)

We may not be able to see each other or listen to each other often. But thoughts of you fill my heart with fond memories of the times we have spent together. Thinking of you!
(Chúng ta có thể không thấy người khác và lắng nghe họ thường xuyên. Nhưng những suy nghĩ về em lấp đầy trái tim anh với những kí ức vui vẻ mà chúng ta đã có với nhau. Nghĩ về em)

Through the years, I have shared so much with you, both bitter and sweet. You have been such a comfort to me, helping me in every way, and all I wanna say today is: I treasure you close to my heart.
(Qua nhiều năm, anh đã chia sẻ rất nhiều với em, cả đắng cay và ngọt ngào. Em thật dịu dàng với anh, giúp anh theo mọi cách, và tất cả anh muốn nói ngày hôm nay rằng. Anh coi trọng em từ tận đáy lòng.)

For all the times you’ve brought a smile and made my days seem brighter. For sharing ups and downs with me and making my burdens lighter. For doing the caring things that make a special friend. Your friendship is a joy. I wish it never ends! Happy Women’s Day!
(Mọi thời điểm bạn mang đến nụ cười và làm cuộc sống của tôi tươi sang hơn. Chia sẻ mọi vui buồn với tôi và làm gánh nặng của tôi nhẹ hợn. Sự quan tâm làm cho bạn thành người bạn đặc biệt. Tình bạn của bạn là niềm vui, Tôi ước sẽ không bao giờ mất đi. Chúc mừng ngày phụ nữ)
Lời chúc ngày 20/10, 8/3 bằng tiếng anh

On this special day, celebrate life. Take a break from your busy schedule. Let your hair down, have fun and do what your heart says. Coz today is your day. Have a great Women’s Day!
(Trong ngày đặc biệt này, kỉ niệm cuộc sống. Hãy nghỉ ngơi khỏi lịch làm việc bận rộn. Xõa tóc xuống, vui vẻ và làm điều trai tim bạn nói. Bởi vì hôm này là ngày của bạn.)

Happy Women’s Day to the one who has stolen my heart!
(Chúc mừng ngày phụ nữ cho người đã đánh cắp trái tim tôi)

You are as sweet inside as out. Hope your day is as sweet as you are!
(Em thật ngọt ngào cả trong lẫn ngoài. Hy vọng ngày hôm nay cũng ngọt ngào như em)

Side by side or miles apart, you are always on my mind and close to my heart!
(Bên cạnh nhau hay cách xa, em luôn luôn trong tâm trí anh và gần ngay tim anh)

To the most wonderful person, wish you a glorious day!
(Tới người tuyệt vời nhất, chúc bạn một ngày tuyệt vời)

A wonderful person and a great friend. It’s a blessing to have both of them in you! A very Happy Women’s Day to you!
(Một người tuyệt vời và một người bạn tốt. Thật tuyệt vời khi có cả 2 trong ban. )

I make this to give it to the most special woman in my life. Love you mom!
(Con làm nó để dành tặng cho người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời con. Con yêu mẹ)

Every moment with you is…Magical! I love you!
(Mọi khoảnh khắc với em thật nhiệm màu. Anh yêu em)

Careness of your lips, the fragrance of your breath, the warmth of your enbrace, being with you, feel like a dream…I love you!
(Đôi môi em, hương thơm em, sự ấm áp của em, được ở bên cạnh em, giống như là giấc mơ … Anh yêu em)

Thanks for making home the loveliest place on earth!
(Cám ơn vì đã làm cho ngôi nhà của chúng ta là nơi đáng yêu nhất trên thế giới)

The best place in the world for me is… by your side! I love you!
(Nơi tuyệt vời nhất trên thế giới đối với anh là bên cạnh em. Anh yêu em)

You fill my days with happiness and my world with your love! Sweetheart, you are so special to me!
(Anh lấp đầy ngày tháng anh với hạnh phúc và thế giới xung quanh anh với tình yêu của em. EM yêu, em rất đặc biệt đối với anh)

My world is beautiful because of you and I wish to spend the rest of my life loving you. I love you forever!
(Thế giới của anh thật tươi đẹp vì em và anh muốn dành phần đời còn lại yêu em. Mãi yêu em)

With you by my side, I’ve found all that I’ve been waiting for! I couldn’t have asked for more… I love you.
(Có em bên cạnh, anh đã tìm ra điều mà anh đang chờ đợi. Anh không thể đòi hỏi nhiều hơn ở em… Anh yêu em)

The red roses to say: You’ll always be there in my heart! I love you.
(Những bông hồng đỏ nới rằng. Em sẽ luôn ở trong trái tim anh. Anh yêu em)

Your love is like a flame that lights up my world! Sweetheart, I want your love to shine in my life forever…
(Tình yêu của em giống như ngọn lửa thắp sáng trái tim anh. Em yêu, anh muốn tình yêu của em soi sáng cuộc sống của anh mãi mãi)

Holding your hands, feeling the warmth of our togetherness, sharing sweet secrets of love. Sweetheart, with you every moment seems like an everlasting dream. I love you!
(Nắm tay em, cảm nhận hơi ấm của nhau, chia sẽ những bí mật tình yêu ngọt ngào. Em yêu, với em mọi khoảnh khắc giống như một giấc mơ dài bất tận. Anh yêu em.)

I must have wish upon a lucky star, to have someone as wonderful as you by my side!
(Anh ước với trời sao rằng anh sẽ có ai đó tuyệt vời như em ở bên cạnh anh)

As you lock your love in kisses…Let me wish you a Happy ever after!
(Em đã khóa chặt tình yêu của chúng ta bằng những nụ hôn… Chúc em hạnh phúc mãi mãi)

As I watch the shooting star flash across the sky. I thank it once again for having you in my life! I love you sweetheart!
(Khi ănh nhìn những ngôi sao băng vụt bay trên bầy trời. Anh muốn cám ơn 1 lần nữa vì đã có em trong cuộc đời. Anh yêu em)

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate