TRƯỚC KHI BẠN…

truoc-khi-ban

Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe.

Trước khi bạn viết, hãy suy nghĩ.

Trước khi bạn tiêu xài, hãy làm ra tiền.

Trước khi bạn đầu tư, hãy nghiên cứu.

Trước khi bạn phê bình, hãy đợi đến lúc phù hợp.

Trước khi bạn nguyện cầu, hãy tha thứ.

Trước khi bạn từ bỏ, hãy cố gắng.

Trước khi bạn về hưu, hãy tiết kiệm.

Trước khi bạn chết, hãy cho đi.

<3

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate