Chùa Long Phước

Long Phước ngôi chùa cổ ở làng quê Diên Khánh (Khánh Hòa). Chùa Long Phước toạ lạc tại Gò Cà, thôn Hội Phước xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. Chùa được xây dựng vào năm Gia Long thứ 9 (năm 1811) cách nay trên 200 năm
Chùa do Tổ Đại hạ Hạnh, hiệu Phổ Hiền, đời thứ 37 thuộc dòng Thiên Lâm Tế Chánh Tông, thuỷ tổ của tộc họ Lê, thế danh là Lê Đức Thắng, khai sơn.

chua-long-phuoc-1Chánh điện chùa Long Phước, Diên Khánh

Thừa kế đệ Nhị trụ trì là HT thượng Đạo hạ Phước hiệu Bồ Đề., đời thứ 38 dòng Lâm Tế.
Đệ tam trụ trì Chùa Long Phước là HT thượng Thanh hạ Trừng hiệu Thiện Ân.
Đệ tứ trụ trì Chùa Long Phước là Thiền sư Trừng Nghĩa – Hoằng Hoà (từ năm 1934 đến năm 1950).
Đệ ngũ trụ trì chùa Long Phước là ĐĐ.Thích Trừng Hương tự Chánh Hỹ (từ năm 1951 đến năm 1960).

chua-long-phuoc-2Tượng Phật Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Long Phước

Đệ lục trụ trì Chùa Long Phước là ĐĐ.Thích Thiện Tài, (từ năm 1961 đến năm 1968).
Đệ thất trụ trì chùa Long Phước là ĐĐ.Thích Trí Chơn (từ năm 1969 đến năm 1974).

chua-long-phuoc-3Chùa Long Phước- ngôi chùa cổ ở Diên Khánh, Khánh Hòa

Đệ bát trụ Trì chùa Long Phước là sư Giác Liêm (từ năm 1974 đến năm 1978).
Đệ cửu trụ trì chùa Long Phước là HT Thích Thiện Niệm (từ năm 1979 đến năm 2003)
Cố HT.Thích Thiện Niệm húy thượng Tâm hạ Xưng tự Thiện Niệm hiệu Quảng Hưng, thế danh Nguyễn Ngọc Châu, thuộc dòng Lâm Tế Chánh tông đời thứ 43…

chua-long-phuoc-4Đại hùng bửu điện chùa Long Phước, Diên Khánh

Năm 2000, dưới đời cố HT.Thích Thiện Niệm trụ trì, con, cháu tộc họ Lê và phật tử đã phát tâm cúng dường đại trùng tu, kiến trúc chùa theo kiểu cổ lầu, góc mái có tứ giao, phần nóc có lưởng long chầu nguyệt; chánh điện gian giữa thờ Phật Thích Ca, Phật Quan Thế Âm và Địa Tạng Vương Bồ Tát, gian bên trái thờ Quan Thánh, gian bên phảI thờ Thập bát Chuẩn Đề vương. Xây dựng tháp Quan Âm phía trước sân chùa, Phạm vũ huy hoàng, trang nghiêm, rộng rãi.

chua-long-phuoc-5Tam thế Phật tại Đại hùng bảo điện

Phía sau chùa là nhà Hậu Tổ: Thờ Chu vị Tổ sư và liệt vị Tiên linh tiền bối…Phía Tây chùa tôn trí 3 ngộ Tháp: – Tháp Tổ Khai Sơn, Tháp Ngài Trừng Hương và Tháp cố HT.Thích Thiên Niệm.

chua-long-phuoc-6HT.Thích Trí Tâm và Đại đức Thích Thiện Ý

Sau khi cố HT.Thích Thiện Niệm viên tịch ngày 22/06/Quý Mùi, 2003, môn đồ pháp quyến cung thỉnh HT.Thích Trí Tâm, Viện chủ Tổ Đình Nghĩa Phương Nha Trang kiêm nhiệm Đệ thập trụ trì Chùa Long Phước, Giám tự là ĐĐ.Thích Thiện Ý (từ năm 2003 đến nay).

chua-long-phuoc-7Lễ cung đón Chư tôn đức quang lâm ngày lễ an vị tượng Phật

Năm 2007, ĐĐ.Thích Thiện Ý đã xây dựng thêm Nhà Tăng, Đông lan, Tây trúc, xây cổng Tam quan, tường rào… khang trang.

chua-long-phuoc-8Chư tôn đức niêm hương khai kinh

Năm 2009, nhân lễ Huý kỵ Hòa thượng Thích Thiện Niệm, và ngày vía Phật Quan Thế Âm, được sự quan lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Tâm, Viện chủ Tổ Đình Nghĩa Phương, Đại Đức Thích Thiện Ý đã tổ chức lễ an vị Tam Thế Phật: Thích Ca,. Quan Âm, Địa Tạng tôn trí tại Đại hùng bửu điện chùa Long Phước. Đây là 3 pho tượng được tạc bằng gỗ quý Khánh Hòa nguyên khối, mỗi pho tượng cao trên 2m, thếp vàng, uy nghi, tú lệ.

chua-long-phuoc-9HT.Thích Trí Tâm niệm hương

Long Phước là một ngôi chùa cổ trên 200 năm, đã in hằng bao vết dấu hành đạo của chư vị Tổ sư tiền bối danh tiếng và kế tục bao đời Trú trì hoằng dương Phật pháp, ngày một hưng thạnh, xương minh. Vừa qua, kỹ niệm 200 năm khai sơn kiến tạo chùa (1811-2011), chùa Long Phước đã được Đại đức Thích Thiện Ý tu sữa phạm vũ huy hoàng, trang nghiêm, tú lệ.. Long Phước ngôi chùa cổ giữa cánh đổng lúa phì nhiêu, ở vùng quê yên bình, sẽ mãi mãi là nơi sinh hoạt tâm linh, nơi khuyến hoá Phật tử bỏ dữ làm lành, cái nôi văn hoá của xã Diên Bình, của huyện Diên – Khánh Hòa.

chua-long-phuoc-10HT.Thích Trí Tâm ban đạo từ ôn lại lịch sử hình thành phát triển chùa

Thông tin phân khúc Vincity các dự án vincity đông anh chung cư vincity hưng yên sản phẩm vincity đông anh hà nội

Trí Bửu

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate