Phim ngắn hay: Giá như anh bắt máy

Phim ngắn “Giá như anh bắt máy” đã mang lại bài học thấm thía cho người xem: “Hãy biết quý giá, trân trọng từng phút giây được ở bên những người thân yêu của mình. Hãy yêu khi còn có thể yêu”.

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate